Ett nytt museum växer fram

God fortsättning,

Äntligen kom solen och lyste över Gamla stans trånga gränder och torg, det känns som den varit borta under hela julen. Och bloggen är tillbaka.

Nu påbörjar vi rivningen av den gamla kontorsinredningen och bygger om till en publik lokal och ett nytt judiskt museum. Redan i måndags morse, direkt efter julledigheterna, revs det gamla köket på övre planet. Där ska nu bli utställningsytor och vi frilägger den gamla kvinnoläktaren som kommer att framstå i all sin forna glans. Det är spännande att riva i ett gammalt medeltida gille, bara första dagen kom fantastiska marmoreringar i dagen på de gamla pelarna som bär upp kvinnoläktaren. Och under dem skimrar det guld som vi vet att pelarna under synagogetiden var belagda med.

Många aspekter ska beaktas när vi nu bygger om; tillgängligheten, entréytorna, ventilation och klimat, och säkerhetsaspekterna. Och många inblandade, nu vimlar lokalen av rörmokare, elektriker, låssmeder och glasmästare. Ambitionen är ett öppet, tillgängligt och lättöverskådligt museum som breddar bilden av svenskt kulturarv och svensk historia.