VÄNFÖRENINGENS KANSLI OCH STYRELSE

Vänföreningens kansli

Postadress: Box 2056, 103 12  Stockholm
Bankgiro: 5329-3122
Organisationsnummer: 802413-1305 

Vänföreningens e-post: vanforeningen@judiskamuseet.se 

Vänföreningens styrelse

  • Malou Stiller (ordförande)
  • Madelaine Levy (sekreterare)
  • Mikael Ohlin (kassör)
  • Nina Starco
  • Magnus Grunditz