VÄNFÖRENINGENS KANSLI OCH STYRELSE

Vänföreningens kansli

Postadress: Box 2056, 103 12  Stockholm
Bankgiro: 5329-3122
Organisationsnummer: 802413-1305 

Vänföreningens e-post: vanforeningen@judiskamuseet.se 

Vänföreningens styrelse

  • Malou Stiller, ordförande
  • Jessica Bab
  • Ann Silber
  • Richard Feigin
  • Naomi Itkes
  • Madelaine Levy
  • Linus Thiel

Självskriven ledamot i egenskap av museichef:

  • Christina Gamstorp