Ett nytt museum växer fram

I samarbete med US Holocaust Memorial Museum gör museet ett stort antal intervjuer med vittnen under andra världskriget, och överlevande från Förintelsen som efter kriget hamnade i Sverige. Det har varit ett fantastiskt arbete; nio nya intervjuer har det blivit, hälften av dem svenska judar med minnen från Sverige under kriget, hälften överlevande med sina erfarenheter av att skapa sig ett nytt liv i Sverige.

Dokumentationen är viktig för museet och det känns också hedrande för oss att få samarbeta med Holocaustmuseet i Washington, ett av världens största Förintelsemuseer. De vill  utöka sin oral collection av vittnesmål från länder i Europa som var en del av Förintelsen, och vårt arbete fortsätter under hela nästa år med tjugo nya vittnesmål.

Intervjuerna kommer också att vara en del av vår nya basutställning. Efterkrigstiden är ett viktigt fokus för den nya utställningen, museets samling rymmer mycket få föremål från den tid då judiskt liv i Sverige kom att förändras radikalt, från en märkbar assimilering  till ett rikt judiskt liv med den judiska skolan och ertt mångfacetterat judiskt föreningsliv. Det är en fascinerade utveckling som tar plats på det nya museet. Parallellt med intervjuerna samlar vi också in föremål som kan införlivas i museets samling; brev, fotografier, artefakter.

Att hitta en ny plats i ett nytt samhälle är en fråga som är brännande aktuell. Generationer av nyanlända kan ta del av den judiska erfarenheter, och vi fogar också en ny berättelse till den svenska historien, den om inträdet. I Borås, Västerås och på andra platser dit många judiska flyktingar kom. Hur förhöll sig samhället, hur fick de nyanlända jobb, hur blev de en del av det svenska samhället.