Ett nytt museum växer fram

Idag fick Judiska museet 4.5 miljoner kronor i regeringens budget för 2018 för att kunna etablera ett nytt judiskt museum i Stockholm. Eller om man ska vara helt korrekt 1.5 miljoner över en treårsperiod. Men vilken lycka för oss, vilket åtagande staten nu gör för att säkerställa en plats för det judiska kulturarvet i den svenska historien och i vår egen tid. Det nya museet kommer att bidra med ytterligare en pusselbit till svenskt kulturarv, den kommer att kunna synliggöra det judiska och den svensk-judiska historien. Och ur detta finns mycket att hämta, både kring det historiska men kanske ännu mer kring vår egen omvälvande tid. Om vad som händer när en ny grupp människor kommer in i ett samhälle; både med dem och med det omgivande samhället.

Ni som följer bloggen vet att vi startar redan 28 sept. men den första vernissagen i Traces of existence, som på plats efter plats avtäcker det judiska arvet. Vi börjar i Tyska kyrkan med ”Det stora judedopet”, 1600-talets villkor för att få tillträde till Sverige.

Ikväll börja Rosh Ha’ shana, det judiska nyåret 5778, och det är min förhoppning att det nya året ska vara innehållsrikt och spännande för oss alla. För Judiska museet har åtminstone året börjat alldeles förträffligt.

Detsamma önskar jag er alla, Shana Tova!