Ett nytt museum växer fram

Sedan museet slog upp sina portar i juni har många nya föremål kommit in. Otroligt roligt eftersom samlingen ju är museets själ och hjärta. Genom samlingen och föremålens proveniens får vi kunskap om svensk-judisk historia och kan förmedla den vidare till våra besökare.

I förra veckan var vi i Köpenhamn för att göra ett intervju med en kvinna som donerat sig privata arkiv till museet. Hon kom med barntransporterna i maj 1939. Vilken hjärtskärande berättelse, både om hur det var att komma ut från Tyskland, om det svenska mottagandet och hur livet mitt i det judiska Sverige under kriget, kom att gestalta sig. Det blir en riktig liten skatt i vår redan rika samling av föremål och arkivalier.

Vi har också alldeles nyligen etablerat ett accessionsråd som träffas några gånger om året för att bedöma föremål som inkommer till museet. Rådet leds av museets intendent och det är tänkt att ge oss möjlighet att bygga upp en ännu mer värdefull och betydelsefull samling på Judiska museet. Och att göra det lättare för de som vill skänka föremål att se hur museet arbetar med sin samling och vad vi samlar på..