Ett nytt museum växer fram

Vilket år det varit. Öppet, stängt, öppet, och nu stängt igen. Och så lär det förblir över jul och nyår. Någon ljusning vid horisonten går ju inte skönja just nu.

Under hela året har det varit vår utgångspunkt att det judiska kulturarvet är viktigare än pandemin, och att vårt arbete att tillgängliggöra det, ska fortsätta oförtrutet. Ett stängt museum innebär inte att museibesökarna inte kan få ta del av museets rika innehåll, så skolklasser har utbildats om judendom via zoom, haft möjlighet att möta överlevande, också det via zoom. och våra sociala kanaler har fyllts med spännande föremål och folkbildande inslag.

Och nu bygger vi vår nya utställning uppe på kvinnoläktaren. Och när den öppnar, öppnar vi också kvinnoläktaren för publik. Då blir det möjligt att närmare betrakta de antikvariska fynden och få en känsla av hur det var för kvinnorna en trappa upp. Och vilka människor som röde sig i synagogan på tidigt 1800-tal. Det blir ett sätt att bestjäla platsen. Och så hoppas vi att ni alla snart kan komma tillbaka och möta synagogans allra första besökare.