Ett nytt museum växer fram

Yeeeeeessss! Museet har nominerats till årets pedagogiska pris för ”Äter judar falukorv?”

Under chavrutalampan  i den gamla synagogan på Själagårdsgatan får eleverna lära sig grunderna i judisk praktik och tankevärld genom att gå till deras ursprung: Toran. Eleverna får även testa chavruta – den tusenåriga traditionen för lärande som utgår från att tillsammans diskutera, tolka och förstå varför man gör som man gör. Juryns motivering är mycket träffsäker; 

”Chavruta – en tusenårig praktik med fokus på mötet och samtalet främjar ömsesidig respekt inför varandras olikheter, erfarenheter och tankevärldar. Att låta ursprungskällan vara utgångspunkt är angeläget i en tid av överflöd av information, förvrängningar och faktafel. Metoden fördjupar förståelsen för den judiska traditionen och kulturen både i Sverige och i stort och kan också inspirera i annan verksamhet.”

Det här är ju ett av museets allra viktigaste uppdrag. Med humor och lätthet förmedlar vi kunskap om det judiska och ökar nyfikenheten om det judiska kulturarvet och judendomen. Ett annat sätt att minska föreställningar och fördomar om ”den andre”.