Ett nytt museum växer fram

I Gamla stan växer ett nytt judiskt museum fram. Redan tidigt i detta arbete tog vi fram en liten folder som skulle locka finansiärer och nya besökare till det nya museet. I den myntades det nya museets slogan: There are many ways of being Swedish. Being Jewish is one of them”.

Inget kunde vara lämpligare att påminna om idag, i svallvågorna efter Sveriges riksdags andra vice talmans famösa uttalande om att judar och samer inte är svenskar. Vilken tur att det nya museet gör precis det motsatta. Museet breddar den svenska historien och fogar ytterligare en pusselbit till det svenska kulturarvet –  det judiska. Och Judiska museet tar sig friheten att komplicera den svenska berättelsen för att göra Sverige till ett rikare och mer mångfacetterat land. Fjärran det Sverige många idag vill skapa.

Judiska museet känns idag mer angeläget än någonsin. Det finns många sätt att vara svensk. Att vara judisk är ett av dem. Vad är det som är så svårt, Björn Söder?