Ett nytt museum växer fram

Det är många som vill komma och titta, och det åååh… aaah… vad fint… som jag ofta hör när man kommer upp i den stora synagogan och blickar ut över den magnifika lokalen kommer att vara en viktig utgångspunkt i vårt arbete. I december kom hela riksdagens kulturutskott hit och alla partier enades om betydelsen av ett nytt judiskt museum på denna fantastiska plats. På så sätt är hela detta arbete en no-brainer, det är så lätt att förstå att museet ska ligga här och ingen annanstans. Där allt började och där allt nu kan fortsätta.

Men det finns också andra gäster, de som faktiskt ska komma hit som besökare när museet väl står klart. kanske viktigare än alla andra; de som ska få någonting med sig när de går härifrån, nya kunskaper, en skönhetsupplevelse, en aha-upplevelsen, kanske en insikt om betydelsen av invandringen till Sverige. Det finns som sagt många sätt att vara svensk; ett sätt är att vara judisk. Det tål att tänka på. För deras skull har vi använd månader till att ta fram arkitektritningar som fångar upp våras centrala tankar i museet; öppenheten, tillgängligheten, överblickbarheten. Det har blivit spännande lösningar på små begränsade ytor. Reception, toaletter, pedagogisk samlingspunkt, montersystem, ventilation, säkerhet, föremål, bibliotek. Det är många funktioner som ska rymmas på 350 kvm.