Ett nytt museum växer fram

I morse kom riksdagens kulturutskott på besök till museet. Mitt i byggdamm och sågspån samlades ett 20-tal ledamöter från alla riksdagens partier. Vilken bredd och vilket gemensamt engagemang för det nya judiska museet. De fick var sin museiguldpeng med sig från besöket och då passade vi också på att understryka behovet av en fortsatt hög nivå på det statliga stödet. Allt går ju inte att betala med chokladpengar. Tyvärr kan tilläggas.

Vi pratade också säkerhet med dem. För museet är ju öppenheten och tillgängligheten den kanske allra viktigaste frågan men det gör ju också att säkerheten är central. Museet ska vara en trygg och säker plats för utforskandet av en minoritets historia, en förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle.