Kalendarium

Loading Events

Till minne av Raoul Wallenberg

Den 27 augusti, på Raouls namnsdag, hedras minnet av Raoul Wallenberg. Denna dag präglas av både hopp och eftertanke.


Allmän visning kl. 12:00 på svenska med fokus på Raoul Wallenberg.
Visningen ingår i entrépriset och ingen förbokning krävs.

Den 9 juli 1944 anlände Wallenberg till Budapest. Tillsammans med sina medarbetare delade han ut dokument som gav innehavarna svenskt beskydd. I legationens arbete spelade svenska judar en viktig roll. Mosaiska församlingen i Stockholm sammanställde listor på ungerska judars kopplingar till Sverige. Anknytning var initialt ett krav från UD för att utfärda skyddspass.

Med hjälp av skyddspassen, mutor och hot kunde Wallenberg rädda tusentals liv innan de sovjetiska styrkorna intog staden. Skyddspasset på bilden ingår i Judiska museets samling. Det är utfärdat för Wilma Königsberg, signerat av Raoul Wallenberg.

Tillbaka