Kalendarium

Loading Events

Historien om Sverige: Svensk-judisk historia från 1860-talet till efterkrigstiden

FÅTAL PLATSER KVAR! Nu sätter vi ljus på den svensk-judiska historien! Under två torsdagskvällar i februari fokuserar Judiska museet på Sveriges judiska historia från Gustav Vasa till efterkrigstid. Denna andra programkväll handlar om tiden från 1860- till 1950-talet.

Under kvällen berättar Carl Henrik Carlsson om det judiska livet i Sverige från 1860-till 1930-talet. Han beskriver bland annat hur 1800-talets stora samhällsförändringar och den östeuropeiska judiska invandringen från 1860-talet och framåt påverkade det svenska samhället.

Pontus Rudberg fördjupar sig i det stängda Sverige under 1930- och 1940-talet. Han berättar om den restriktiva svenska flyktingpolitiken, svensk-judisk hjälpverksamhet före, under och efter kriget, samt om det nya judiska liv som växte fram under efterkrigstiden.

Medverkande:
– Carl Henrik Carlsson, docent i historia och forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, och författare till Augustprisnominerade boken Judarnas historia i Sverige.
– Pontus Rudberg, docent i historia och forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet.

Anmäl dig här!

Deltagande i ett program om den svensk-judiska historien kostar 100 kr ordinarie, 80 kr pensionär och student. Rabatterat pris för deltagande i båda programmen: 150 kr ordinarie, 120 kr pensionär och student.

Bild: ”Judehuset” på Klippgatan 19, uppfört 1913 av Eduard och Sophie Heckschers stiftelse. I fonden syns Sofia kyrka. JUDF00154 ur Judiska museets samling.

Tillbaka