Kalendarium

Laddar Evenemang

Gösta Imberg om Lina Sandell och synagogan som blev sjömanskapell

I år är det 150 år sedan grosshandlaren Oscar Berg, psalmförfattarinnan Lina Sandells make, köpte den gamla synagogan vid Själagårdsgatan. Där drev de i 20 års tid ett sjömanskapell.

Detta arbete kan vi följa genom efterlämnade brev från Lina Sandell. Orden glädje, förargelse och hån är hennes egna ord om hur arbetet med kapellet togs emot. Lina Sandells många efterlämnade brev handlar inte särskilt mycket om hennes diktande. Desto mera om livet i Stockholm från det hon 1861 började arbeta för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. I sina brev ger hon sin syn på olika kyrkliga förhållanden, men berättar också om stora händelser i Stockholm.

”Under mina drygt 40 år som präst har jag fått uppleva hur Lina Sandell genom sina sånger och psalmer får ge ord åt de djupa frågorna också i vår tid. En sammanfattning av hennes liv skulle kunna lyda: ”En dag i sender – af nöd och nåd”. Mitt särskilda intresse för Lina Sandell kommer av att jag – liksom hon – vuxit upp i Fröderyds prästgård i Småland. Hennes far och min far var båda kyrkoherdar i Fröderyd, om än med 100 års mellanrum.” /Gösta Imberg, kyrkoherde emeritus

  • Torsdag 6 februari kl 18.30 på Judiska museet
  • Föredraget ingår i museets entré, ingen bokning behövs

Tillbaka