Ett nytt museum växer fram

Kulturfestivalen, sommarens grande finale, är i full sving i den vackra sensommaren. Och Judiska museet är med, nere på Norrbro. Barnen trycker vackra kattuntryck och gör tjusiga omslagspapper.

Den första sommaren har varit fantastisk, Det har varit dagar med  över 250 besökare som alla fått med sig något ur den judiska kulturen, och den vackra platsen. Nyfikenheten har varit stor och jag tror många varit glada att få kunskaper om något de kanske tidigare inte kände till. Museets guider lotsar besökarna genom den vindlande svensk-judiska historien och kanske förmår de dem att pröva vår chavrutastol och ta del av den judiska dialogen. Hisnande!

Nu står hösten för dörren och den bjuder på spännande programverksamhet och musik på kvinnoläktaren. Tune i!