Ett nytt museum växer fram

När det nya museet öppnade i juni 2019 var en av de bärande idéerna ”Det finns många sätt att vara svensk – att vara jude är ett av dem”. Vi gjorde också anspråk på att lägga till en pusselbit till svensk historia; det svensk-judiska kulturarvet. Därför är det förstås otroligt kul att museet är med i både 17-, 18-, och 1900-talsavsnitten i SVT:s jättestora satsning på svensk historia som har premiär hösten 2023. Det fanns plats både för judereglementet, den judiska gårdfarihandlaren och flyktingsituationen under kriget. Och idag var de här och fotade våra fantastiska föremål. Så bänka er framför TV:n i höst om ni inte vill missa det judiska bidraget till den svenska historien.