Ett nytt museum växer fram

Vilken människa du var Hédi. Eller kanske snarare en mensch, jiddisch för en alldeles extraordinär person. Du överlevde Förintelsen, kom till Sverige med din syster Livia och skapade ett nytt liv här. Du blev psykolog och startade Café 84, en mötesplats för andra som också överlevt. För några år sedan fick vi några av föremålen från Café 84 och de visas nu på museet och vittnar om dina enorma insatser. Det var med en ofattbar outtröttlighet du berättade om dina upplevelser för unga människor. Och engagerade dig i allt som handlade om medmänsklighet, alla människors lika värde och att sprida kunskap om det som hänt så det aldrig skulle behöva hända igen. Din solidaritet var gränslös och ingen fråga för svår att svara på. Du var modig, generös, hängiven och oerhört klok. Och din kraft beundrade jag oerhört, för dig verkade det inte finnas någon bortre gräns för vad du orkade. Jag tänkte alltid att det måste gett dig en djup och innerlig mening och ett sätt att göra det som hände dig, hela din familj och så många andra lite mer begripligt.

Nu har din röst tystnat men inte ditt budskap. Det lever vidare i alla som mötte dig, i dina texter, böcker, filmer och din tro på att människan ändå är god. Och att det går att bygga ett samhälle fritt från antisemitism och rasism som ju hotar vår hela existens.

Tack för allt, Hédi!

Christina Gamstorp
Museichef