Ett nytt museum växer fram

Arbetet med det Nya Judiska Museet är i full gång. Medan det rivs och fixas i själva byggnaden letar vi berättelser och föremål för att fylla de nya tomma lokalerna.

Förra veckan besökte jag och museets intendent Riksarkivet för att börja gräva i Judiska församlingens arkiv. Arkivet är enormt och sträcker sig från församlingens grundande 1779 fram till modern tid. Här finns protokoll och räkenskaper från församlingen och från de många organ som lytt under den genom historien, här finns också några böcker och allt möjligt intressant. För oss som vill kartlägga livet i synagogan är det en jätteviktig källa. Och vi blev väl belönade för vår ansträngning att kämpa oss igenom snön i Arninge.

Nu framträder bilden av den gamla synagogan på Själagårdsgatan! Bland församlingsprotokoll och räkenskaper hittade vi flera nycklar till hur synagogan såg ut och fungerade. Om detta berättar både ritningar, byggnadsräkningar och arbetsbeskrivningar. Genom källorna börjar vi också ana hur livet kan ha tett sig för de människor som besökte synagogan och för de som bodde i huset.

Jakten fortsätter… vad mer finns gömt bland alla dessa papper? Och kanske kan vi berätta om fynden redan i sommar på plats i huset som under en 100-årsperiod var centrum för det judiska livet i Stockholm.