Ett nytt museum växer fram

Sakta men säkert börjar basutställningen få sin gestaltning. Det är fascinerade att se hur ett långt och omfattande arbete helt plötsligt får en gestaltning som säger mer än det texter och föremål kan säga. Hur den tredje dimensioner, rumsligheten, också blir en väldigt viktig del av berättelsen och det museet vill förmedla. Judisk tankevärld, integrationens villkor, judisk historia parallellt med berättelsen om Sverige. Det judiska kulturarvets plats i offentligheten.

Det är en mycket lite yta vi har till vårt förfogande. Varje kvadratmeter måste nyttjas på ett smart sätt: Var ska folk sitta? Hur ska de röra sig? Hur får man dem att följa utställningens dramaturgi? Hur ska dagsljuset samspela med utställningstexterna? Vilken typ av belysning ska vi ha? Hur får man liv i 300 års judisk historia, i betydelsen av Toran och judisk text, i vad det innebär att hålla kosher.

Tusen frågor och lika många svar. Som ska stötas och blötas. Diskutera och kivas kring. Allt enligt god judisk metod och tradition.