En museichefs vardag

Nyckeln i dörren

Nyckeln i dörren

Att få kontraktet på Själagårdsgatan visades sig vara svårare än vi kunde ana. Den gamla synagogan, som både varit auktionskammare, synagoga, piloststation, sjömanskyrka, säte för den samiska föreningen och sedermera arkitektkontor under de tre sista decennierna, ägs...
Museet packar ihop

Museet packar ihop

Att packa ihop trettio års verksamhet, både i Frihamnen och på Hälsingegatan blev en grannlaga uppgift. I den permanenta utställningen fanns över 250 föremål som omsorgsfullt sorterades, packades och fördes in i en ny databas över museets hela samling. Det är ofta ett...