Berätta din historia

Alla människor bär på en berättelse om att hitta sin tillhörighet. Oavsett om du alltid har passat in eller om du känt dig som en minoritet på grund av kön, ålder, religion eller sexualitet – så är dina ord värdefulla. Kanske är din historia kopplad till ett föremål eller en särskild händelse, eller så handlar den bara om livet i stort. Det enda villkoret är att din berättelse måste vara sann, och den måste vara din. 

I utbyte mot dina ord ger vi dig fri entré till museet. Ta bara med dig mailbekräftelsen och visa upp i entrékassan!