En museichefs vardag

Förintelsens minnesdag

Förintelsens minnesdag

På grund av den pågående pandemin kommer minnesdagens högtidlighållande genomföras digitalt. Se hela programmet och följ sändningen här. Återigen är den här. Förintelsens minnesdag. Och återigen fylls tidningarna och media av nya böcker, utställningar och projekt som...