Ett nytt museum växer fram

Förra veckan kom predikstolen hem och nu har Aaron Isaac dykt upp på museet. Även för honom måste det ju kännas som att komma hem, till ett museum som sätter både hans bibel och memoarer bakom säkerhetsglas på klassiskt museimanér. Aaron Isaac var hantverkare och handelsman och kom från Tyskland 1774 i hopp om bättre utkomstmöjligheter. Då var det fortfarande förbjudet att leva som jude i Sverige. Så han blev den första juden som fick rätten att utöva sin judiska tro och bilda en församling. 1795 var han en av dem som intog Själagårdsgatan 19.

Och nu är han tillbaka, om än i en något retuscherad upplaga.