Ett nytt museum växer fram

Sedan någon vecka tillbaka är jag bofast på Capri, nåja, i alla fall för de närmaste veckorna. Jag har fått ett arbetsstipendium till Villa San Michele, det magnifika hus Axel Munthe skänkte till svenska staten på 1950-talet. Otaliga är de kulturarbetare, konstnärer, författare och journalister som suttit här och skrivit, målat och funderat. Och nu är jag här, med en massa litteratur i bagaget, jag skickade 22 kg böcker på posten, och oceaner av arbetstid i den mest inspirerande miljö man kan tänka sig. Bara himlen är taket.

Tiden här ska jag ägna åt att fundera över det nya museets basutställning; det är förstås ett stort arbete och under det sista året när arbetet med Traces of existence, flytten till Själagårdsgatan, arkitekt- och byggprocess, finansieringsfrågor och annat tagit mycket av min tid i anspråk, har det varit svårt att hitta den tiden. Mina medarbetare har också under det här året tillsammans med mig sakta men säkert börjat ta fram ett skelett kring den nya utställningen.

Två stora teman kommer att dominera; dels judiskt tänkande och den judiska tankevärlden, dels det svensk-judiska kulturarvet. Men också om att hitta hem, hitta en ny plats i ett nytt samhälle. På något sätt ska dessa frågor vävas samman i en basutställning som stimulerar besökarens nyfikenhet, ger nya kunskaper om sådant man inte visste något om, och som väcker lusten att återkomma.

Det är många frågor på en och samma gång. Utställningskoncept, det historiska urvalet, vilka föremål i samlingen ska finnas med och vilka kommer att ligga kvar i magasin. Vilka föremål som saknas och behöver samlas in för att belysa de frågor vi vill lyfta fram. Vilka berättelser som är centrala i den svensk-judiska historien? Hur väcker vi besökarnas lust och nyfikenhet? Vilken roll spelar ett museum i dagens samhälle? Hur blir det judiska viktigt för många fler?

Och vilka gör vi det för? Öppenheten är viktig, det svenska-judiska kulturarvet är en del av det svenska, en del av den svenska historien, ytterligare en pusselbit som kan läggas till det Sverige är idag. Museet är för alla som är intresserade av detta. I Gamla stan sänker vi trösklarna för att kunna kliva in i den judiska kulturen och tankevärlden.