Ett nytt museum växer fram

I förra veckan ordnade utredning om ett nytt svenskt museum om Förintelsen en konferens om det nya museet, vad gäller både det svenska forskningsläget och museala erfarenheter av att skapa nya museer. Två spännande dagar med ny forskning och med en återblick på de många Förintelsemuseer som vuxit fram under de senaste 25 åren. Det blev en brokig konferens som väckte fler frågor än vad den gav svar. Det är ingen lätt uppgift utredningen eller de som sedan ska forma det nya museet, står inför. Men en sak verkar klar; att de autentiska vittnesmålen ska stå i fokus och att det idag gudskelov finns oerhört mycket material som just lyfter fram den enskilda människans upplevelser av Förintelsen. Det behöver inte berättas av vare sig hologram av Förintelseöverlevande eller med hjälp av annan fiktion. Intervjuerna och källorna finns där.

Judiska museets bidrag till konferensen var de grundbultar som format det nya museet. Ett starkt narrativ, ett utforskande av den autentiska platsen, att vara utanför det museala rummet och försöka belysa samlingen i ett nytt ljus. Samarbeten med andra museer har också varit helt avgörande, det judiska kulturarvet finns inte bara hos Judiska museet utan ligger dolt i majoritetssamhällets gigantiska skattkista.

Museets inställning till det nya museet är också glasklar. I den nya basutställningen har vi strävat efter att bredda bilden av judiska historia bortom Förintelsen. Judiskt liv i Sverige ska inte återigen reduceras till att bara kretsa kring lärdomarna från Förintelsen. Den judiska återväxten av kulturella, religiösa och historiska uttryck måste bibehållas. Det nya museet vänder sig också mer explicit till den breda allmänheten och vill verka folkbildande för att sprida kunskap om judisk kultur, religion och historia. Det är ett viktigt arbete för att bekämpa antisemitism och föreställningar om det judiska. Så gärna ett nytt museum om Förintelsen, men sida vid sida med ett vitalt och levande judiskt museum som upprätthåller bilden av judisk historia och judiskt liv bortom Förintelsen. Den ambitionen måste bibehållas.