En museichefs vardag

Museet packar ihop

Museet packar ihop

Att packa ihop trettio års verksamhet, både i Frihamnen och på Hälsingegatan blev en grannlaga uppgift. I den permanenta utställningen fanns över 250 föremål som omsorgsfullt sorterades, packades och fördes in i en ny databas över museets hela samling. Det är ofta ett...