WHAT TO DO ON A RAINY DAY?

Traces of Existence
– What to do on a rainy day?

Judiska museet c/o Dalarnas museum
2 juni till den 1 juli

Äppelträdgården vid Hälsinggården
Konstnär Hila Laviv

Till Falun kommer ca 50 barn i åldrarna 14–16 år i början av 1939.  Där etablerar de den självförsörjande kibbutzen Hälsingggården och en framgångsrik leksaksfabrik – Plubah. Många av ungdomarna blir kvar i Sverige trots att de egentligen skulle vidare till Palestina. De var alla unga övertygade sionister.
Det kan nästan låta lite idylliskt men inget kan vara mer fel. Ingen av barnen tilläts komma tillsammans med sina föräldrar och Judiska församlingen ansvarade för barnens försörjning.

Den svenska flyktingpolitiken från första världskriget och framåt är en viktig del av den här historien. Det är den svenska berättelsen om hur få som släpptes i Sverige, hur otroligt svårt det var för de europeiska judarna att undslippa Förintelsen i ett Europa som inte öppnade sina gränser. Den svenska flyktingpolitiken präglades av restriktivitet och av föreställningen att Sverige inte var något invandringsland.

Sverige bedrev en ”urvalets politik” vilket innebar en sovring av flyktingarna. Judiska flyktingar var i viss mån välkomna till Sverige men de hade mycket svårare än icke-judiska flyktingar att få tillstånd. Och Sverige var inte ensamt i Europa, samma politik tillämpades i samtliga europeiska länder.

Nu är museet tillbaka på kibbutzen i Falun. Konstnären Hila Laviv väcker liv i trädgården och äppelträden där Hälsinggården en gång låg. Hennes klippta pappersfigurer blir till länkar i historien. Sverige-Tyskland-Israel-Sverige.

Två olika perspektiv, bägge hamnar i en liten kibbutz i svenska Falun. Ett om räddning, om de som klarade sig undan Förintelsen, det andra om dem som inte gjorde det. Båda lika viktiga att minnas när Judiska museet återupptäcker undangömda delar av svensk historia och judiskt liv i Sverige.

Konstnär: Hila Laviv

Svensk översättning nedan

My deep passion for making art is connected to my grandmother, Noni. The youngest child of a Swedish mother and a German father. Today, at the age of 96, she lives in the Israeli desert, and misses the strawberries in the European forest. The “phantom” memories I have of Europe, were transferred to me since my early childhood by my grandmother and the things she has in her house.

In my work I search ways to weave memory and reality together. My artistic work is rooted in the modernist traditions of handwork as an educational tool – working with simple instruments and low budget means: mainly plastic bags, tape and different kinds of paper. The main mechanism I use is of cutting and perforating, while using the leftovers falling through the holes as well as the empty cut out page, like a wild parody of what women do traditionally. The results, spectacular and macabre, also deal with the disappearance of the surface.

My artistic project is an attempt to continue a heritage line that could be disconnected and perish from the world.

Min stora passion för att göra konst är kopplat till min mormor, Noni. Hon var det yngsta barnet i familjen. Hennes mor var svensk och hennes far tysk. Idag är hon 96 år och bor i den israeliska öknen. Hon saknar smultronen i de europeiska skogarna. Mina minnen jag har sedan barndomen av Europa är som fantombilder, överförda genom min mormors berättelser och de saker hon har i sitt hus.

I mitt arbete söker jag efter vägar där minne kan vävas samman med verklighet. Mitt konstnärliga arbete bottnar i en modernistiskt tradition där hantverk används som ett pedagogiskt verktyg – att arbeta med enkla verktyg och liten budget betyder plastpåsar, tejp och olika slags papper. Jag använder mig i huvudsak av att klippa och perforera, det utklippta, det överblivna mellanrummen som faller ut är som parodi på ett traditionellt  kvinnligt arbete. Resultatet är spektakulärt, de avlägsnade delarna lämnar ett spöklikt tomrum.

Mitt konstnärliga projekt är ett försök att sträcka ut kulturarvets linjer,  låta dem koppla ifrån och spridas ut över världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du ha koll på vad som händer på Judiska Museet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för information om utställningar, programverksamhet och övriga evenemang.