Spelreglerna

Judereglementets följder

Spår B / Stortorget  År 1779, året innan Fabian Philip anlände till Karlskrona , infördes Sveriges första lag om religionsfrihet. Alla svenska undersåtar måste fortfarande tillhöra den lutherska läran men personer som var födda utomlands fick från och med nu behålla och utöva sin religion.

Det var däremot ingen självklarhet att juden Philip skulle få bosätta sig i Karlskrona. För detta krävdes ett skyddsbrev, ett dokument som gav personen rätt att bosätta sig och driva näring i staden.

Fabian Philip ansökte därför om tillståndet och fick det beviljat av kronans representanter i Karlskrona, som ansåg att riket gagnades av hans närvaro. Fabian Philip fick tillåtelse att idka handel. Beslutet var inte helt oproblematisk,  borgerskapet i Karlskrona ogillade konkurrensen från Philips affärer och hans närvaro blev från och med nu en källa till konflikt och ilska.

Två år efter att Philip bosatt sig i Karlskrona antogs ett nytt regelverk för judar i Sverige,  det sk. Judereglementet. Spelreglerna ställdes åter på ända.

Judereglementet var ett regelverk som bl.a. bestämde var judar tilläts bosätta sig och verka. Tre städer var tillåtna områden – Stockholm, Göteborg och Norrköping. Utöver detta bestod reglementet även av en mängd andra bestämmelser som att judar enbart tilläts ingå äktenskap med varandra eller inte tilläts ta del av det politiska livet genom att ställa upp till riksdagen.

Detta blev givetvis ett stort problem för Fabian Philip som var bosatt i Karlskrona –  ett nu förbjudet område för honom och hans familj. Judereglementets följder skulle bli till en stor lättnad för borgerskapet i staden som sedan länge ville ha bort konkurrenten, men Fabian Philip var inte en man som gav upp i första taget. Han skulle hitta ett sätt att komma runt reglementet för att få stanna kvar i Karlskrona.

Läs mer om judereglementet

Utforska platsen

PROGRAM

Torsdag 15 mars kl 18. Öppning av Traces of Existence – Medborgarspelet på Rosenholm. Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet och Susanne Ström, informationsansvarig på Blekinge museum, inviger.
Artist talk: Konstnären Ulrika Sparre i samtal med Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare.

Lördag 24 mars kl. 11. Guidad tur från Kapellparken. Som en del av Ulrika Sparres konstnärliga nedslag guidar Harry Svensson dig i spåren av Fabian Philips Karlskrona 1797.

Söndag 25 mars kl. 14. Blekinge museums föremålsmagasin på Rosenholm
Judiskt liv idag. Yael Fried berätta om judar och judendom i Sverige idag.

Söndag 25 mars kl. 15. Blekinge museums Föremålsmagasin på Rosenholm.
Karlskronas judiska historia. Blekinge museums judaicasamling med nya ögon, Yael Fried visar samlingen.

Torsdag 5 april kl 18. Hörsalen Blekinge Museum.

Judereglementets Karlskrona. Runt om Sverige finns gömda spår av judisk existens. Judiska museets museichef Christina Gamstorp berätta om det pågående projektet Traces of Existence.

Lördag 14 april kl 13. Hörsalen Blekinge Museum.

Örlogsstaden Karlskrona och judarna. Lyssna på Harry Svensson när han berättar om örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö, med stor betydelse för Sveriges utrikespolitiska ambitioner, men också om mångfalden i Karlskrona.

Fördjupning