Mitt hem min borg!

Inte vilken gård som helst

Spår D / Rubenska Gården Fabian Philip köper Rubenska gården år 1806. Han var då en mycket respekterad man i Karlskrona med flera affärsintressen. Hans segelduksfabrik var stadens största arbetsplats om man undantar flottan. Stadens fattiga engagerades också av Fabian Philip. De sysselsattes med att spinna tråd av hampa till segelduk. Detta blev ett lyckosamt arrangemang där fabriken fick arbetskraft samtidigt som Karlskrona för första gången fick något som liknar fattigvård.

För Fabian Philip själv var det dessutom en viktig fjäder i hatten. Han uppfattades nu som en nyttig samhällsmedborgare och han fick till och med medalj av kungen.

Kung Karl XIII

Kung Karl XIII

År 1811 köpte Fabian Philip den största jordbruksfastigheten i Lyckeby – Afvelsgärde herrgård. Det var inte vilken gård som helst: det var här som Karl XI bodde när han beslutade att anlägga staden Karlskrona. Afvelsgärde blir familjen Philips sommarresidens och här påbörjar Philip sin bana som lantbrukare. Med köpet av Afvelsgärde markerar Philip sin sociala ställning genom att ta steget in i den blekingska aristokratin.

Endast några få judar kunde under judereglementets tid etablera sig som godsägare i Sverige.

När segelduksfabriken inte längre lönade sig var  det som lantbrukare och godsägare Fabian Philips efterkommande kunde bibehålla sin framstående ställning i samhället.

Utforska platsen

PROGRAM

Torsdag 15 mars kl 18. Öppning av Traces of Existence – Medborgarspelet på Rosenholm. Christina Gamstorp, museichef på Judiska museet och Susanne Ström, informationsansvarig på Blekinge museum, inviger.
Artist talk: Konstnären Ulrika Sparre i samtal med Åsa Andersson Broms, konstnärlig ledare.

Lördag 24 mars kl. 11. Guidad tur från Kapellparken. Som en del av Ulrika Sparres konstnärliga nedslag guidar Harry Svensson dig i spåren av Fabian Philips Karlskrona 1797.

Söndag 25 mars kl. 14. Blekinge museums föremålsmagasin på Rosenholm
Judiskt liv idag. Yael Fried berätta om judar och judendom i Sverige idag.

Söndag 25 mars kl. 15. Blekinge museums Föremålsmagasin på Rosenholm.
Karlskronas judiska historia. Blekinge museums judaicasamling med nya ögon, Yael Fried visar samlingen.

Torsdag 5 april kl 18. Hörsalen Blekinge Museum.

Judereglementets Karlskrona. Runt om Sverige finns gömda spår av judisk existens. Judiska museets museichef Christina Gamstorp berätta om det pågående projektet Traces of Existence.

Lördag 14 april kl 13. Hörsalen Blekinge Museum.

Örlogsstaden Karlskrona och judarna. Lyssna på Harry Svensson när han berättar om örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö, med stor betydelse för Sveriges utrikespolitiska ambitioner, men också om mångfalden i Karlskrona.

Fördjupning