Medborgarspelet

Det judiska kulturarvet i Karlskrona tar sin början med en segelduksfabrik som…