Kattun är cotton

I slutet av 1700-talet etablerade Jacob Marcus ett kattuntryckeri i Norrköping.