JUDEREGLEMENTETS KARLSKRONA

Judereglementets Karlskrona
– Judiska Museet c/o Blekinge länsmuseum

Karlskrona är ett fullkomligt myller av judiskt kulturarv. Kulturarvet tar sin början med den segelduksfabrik som etablerades av Fabian Philip i Karlskrona 1780, och vars rötter sträcker sig ända fram till idag. Det är platsens mångbottnade historia och spåren av den judiska familjen Ruben genom det svenska skråsamhället som genomlyser historien. I det historiska grävandet har nytt ljus kastats över de normer som präglar samhällen och de rädslor som styr, då som nu. Judereglementet, som reglerade judars liv och leverne i Sverige under en lång tid, och dess snåriga bestämmelser, är berättelsens nav.
Ulrika Sparre har i sitt konstnärskap en egensinnig sensibilitet för mänskligt handlande, en förmåga att genomlysa de lager av mänsklighet som formar ett samhälle.

Konstnär: Ulrika Sparre

”I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida sanningssökande och behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi kollektivt kommer överens om.

I en serie fotografier med titeln Life begins with me (2009) utgår jag från texter utplacerade i naturlandskap, symboliska som plats för individens sanningssökande i ett samhälle där tron på sig själv är den huvudsakliga motivationen. Performanceverket Allt är bra (2012–2015) utforskar idén om kollektiv och individuell rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor att tro att de är i en utsatt situation eller under hot. Jag intar rollen av den civila stadsvakten, där jag förutsättningslöst inger trygghet och lugn. Stenens axiom (2017) undersöker människans relation till sten och hur den historiskt och existentiellt speglar vårt förhållande till det oändliga och vår dödlighet”.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du ha koll på vad som händer på Judiska Museet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för information om utställningar, programverksamhet och övriga evenemang.