Avklädd

Johan Thurfjell, konstnär

Vatten är större än människan själv och har en förmåga att rena, tvätta bort, det gamla för att skapa en ny början. Tillsammans med dess metaforiska betydelse skapas en känsla av nakenhet, utsatthet och intimitet.

Johan Thurfjells arbeten rör sig ofta sällsamt och precist kring existentiella frågor. I hans verk tycks energier omvandlas. Ibland sker en slags cellandning i vilken de olika energiformerna kan omvandlas, från en energi till en annan, från syre till vatten.

Följ med bakom kulisserna till Johans ateljé.
Intervju, video. Längd: 2,43 min