Det stora judedopet
Judiska Museet c/o Tyska kyrkan

28 september till 26 november, 2017
Onsdag, fredag, lördag kl. 11-15.00

Den 29 september 1681 döptes två judiska familjer i Tyska kyrkan i Stockholm. Kungen och drottningen var på plats och hela stiftets prästerskap bevittnade dopet. Händelsen finns nedtecknad i ”Det stora judedopet” skriven av prästen Christophorus Bezelius, som även förrättade dopet. Boken var tänkt att fungera som en regelbok för hur judar skulle döpas för att få rätten att vistas i Sverige.

Tyska kyrkan, och det stora judedopet, är det första nedslaget i Traces of existence. Platsen, berättelserna och människorna tolkas av konstnären Johan Thurfjell, som genom sin konstnärliga praktik ställer frågorna som länkar historien till vår samtid. Varför de två judiska familjerna valde att ta sig Sverige vet vi inte så mycket om, kanske kom de hit för att få ett bättre liv. Desto mer vet vi om hur Sverige såg ut på 1600-talet, och om de villkor som var förknippade med att träda in i det svenska samhället.

Johan Thurfjells arbeten rör sig ofta sällsamt och precist kring existentiella frågor. I hans verk tycks energier omvandlas. Ibland sker en slags cellandning i vilken de olika energiformerna kan omvandlas, från en energi till en annan, från syre till vatten.

Konstnär: Johan Thurfjell

”Jag intresserar mig för berättelser, metaforer och myter. Hur vi människor använder oss av dem för att bearbeta och beskriva vårt liv och våra relationer med andra. Jag intresserar mig för människans förmåga till tro och andlighet. Att nedärvda berättelser, traditioner och mytologier kan öppna dörren till en rikare förståelse för livet. Jag intresserar mig också för minnet. Hur två personer kan minnas samma sak på helt olika sätt, hur minnet kan skapa sina helt egna berättelser.


I mitt konstnärliga arbete försöker jag gestalta berättelser och sinnesstämningar med bilder och objekt, som metaforer. Mitt eget liv och egna erfarenheter är oftast utgångspunkten, men jag tror att bild kan fungera som ett universellt språk.”

 

Upptäck stationerna

Fakta

Öppettider onsdag, fredag, lördag kl. 11-15.00
För övriga tider se Tyska Kyrkans egen hemsida under Svenska Kyrkan.

Hitta hit
Deutsche St. Gertruds Gemeinde
Svartmangatan 16 A, 111 29 Stockholm
Tel: 08-411 11 88

Boka grupp- eller skolvisning här

Fördjupning