LEDIGA JOBB

2 lediga tjänster

Kommunikationsansvarig 75%
Judiska Museet

Var med och forma en helt ny verksamhet.

Museet är mitt uppe i en stark utvecklingsfas då upparbetandet av nya kanaler, utformandet av budskap och en varumärkesplattform kommer att vara en stor och betydelsefull del av arbetet. Museet kommer att öppna under första halvåret 2019 så det strategiska arbetet kommer att prägla verksamheten under 2018. Museet idag består av museichef, intendent och researcher. En museipedagog är under anställning.

Arbetet som bedrivs omfattar ny basutställning, ny lokal och en helt ny inriktning och utformning av den museala verksamheten.  Nya och utökade målgrupper kommer att vara ett viktigt fokus.  Idag finns första versionen av en ny webb, en påbörjade etablering av Instagram och FB och ett nytt nyhetsbrev som når ca 1500 prenumeranter.

Rollen innebär att vara strategiskt ansvarig för institutionen som varumärke och de tillfälliga utställningarna, arbeta med externt PR, omvärldsbevakning och som projektledare för utvecklingsprojekt inom organisationen tex hemsida, ny grafisk identitet.

Kommunikationsansvarig är direkt underställd och rapporterar till museichefen. Tjänsten är en projektanställning fram till 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning. Arbetstider och arbetsplats kan i viss mån utformas i dialog med museiledningen så att det går att kombinera med andra uppdrag.

 

Ansvarsområden / Arbetsuppgifter:

 • Utarbeta en strategisk kommunikations/marknadsföringsplan för Judiska museet
 • Inom ramen för strategiska plan, utarbeta planer och ett strategiskt förhållningssätt till områden sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter)
 • Utarbeta en strategisk plan för museets pressarbete
 • Bistå hela verksamheten med marknadssupport i form av ramverk för t.ex. grafisk manual
 • Vara ansvarig projektledare för gemensamma verksamhetsutvecklingsprojekt t.ex. ny grafisk profil och hemsida i samband med övergripande strategiarbete
 • Upphandla och hantera löpande kontakt med samarbetspartners t.ex. webb, formgivning och PR
 • Upprätta och hantera lärarregister
 • Ansvara för, utvärdera och utveckla verksamhetens kommunikationskanaler (webbplatser, nyhetsbrev, sociala medier etc.)
 • Producera pressmaterial; skapa, underhålla och sköta verksamhetens presskontakter
 • Framställa och distribuera verksamhetens profilmaterial

 

Kompetens / Kvalifikationer:

 • Relevant utbildning inom kommunikation och marknadsföring samt även med fördel utbildning inom ekonomi och museologi
 • 4-5 års erfarenhet av liknande roll, med fördel inom kultursektorn
 • Mycket goda kunskaper i MS Officepaketet och bildredigering
 • Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

 

Vill du veta mer, kontakta museichef Christina Gamstorp på 070-3992352 eller christina.gamstorp@judiskamuseet.se.
Skicka din ansökan till jobb@judiskamuseet.se senast 27 juni 2018

Museipedagog 50%
Judiska Museet

 

Var med och forma en helt ny verksamhet.

Museet är mitt uppe i en stark utvecklingsfas med en nyöppning av museet under första halvåret 2019, en ny basutställning och en helt ny museipedagogisk plattform. Just nu pågår ett intensivt arbete dels med Traces of existence, ett stort utställningsarbete om det svensk-judiska kulturarvet och integrationens villkor, vars innehåll ska integreras i basutställningen, dels arbetet med en ny basutställning.

Under hösten 2018 kommer en första museipedagogisk verksamhet att kunna genomföras baserad på den färdigrenoverade autentiska platsen; den gamla synagogan på Själagårdsgatan 19. Under hästen kommer också arbetet med att etablera en ny mseipedagogisk plattform att stå i fokus tillsammans med arbetet att etablera en ny form av programverksamhet.

Nya och utökade målgrupper kommer att vara ett viktigt utvecklingsområde, främst utifrån museets nya inriktning som starkt betonar behovet av att sänka trösklarna till det judiska kulturarvet. Skolan kommer fortsättningsvis att vara en prioriterad målgrupp för museet

Under 2018 kommer det strategiska förberedande och planerande arbetet prägla verksamheten. Museet idag består av museichef, intendent och researcher. En kommunikatör är under anställning.

Rollen innebär att vara strategiskt ansvarig för det pedagogiska arbetet på museet, vilket omfattar skolverksamhet, allmänna visningar och en omfattande programverksamhet. Arbetet omfattar såväl basutställning samt de tillfälliga utställningarna som planeras.

Museipedagogen är direkt underställd och rapporterar till museichefen. Tjänsten är en projektanställning fram till 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning. Arbetstider och arbetsplats kan i viss mån utformas i dialog med museiledningen så att det går att kombinera med andra uppdrag.

Ansvarsområden   

 • Att utifrån den arbetet med den nya basutställningen ta fram ett nya plattform för det museipedagigiska programmet på Judiska museet. Det innebär omfattande målgruppsanalysarbete, och utformning av ett större antal museipedagogiska program.
 • Ta fram ett skolprogram för skolans olika nivåer. Programmet ska kopplas till centrala styrdokument.
 • Att se över och ev. ta fram ta fram ett nytt bokningssystem och/eller nya rutiner för bokning av skolbesök.
 • Att ansvara för bokningar och koordinera guider och visningar samt assistera vid iordningställande av AV-utrustning mm.
 • Ta fram material och delta i utskick till de skolor till de skolor som vill besöka museet
 • Ansvara för utformning och genomförande av museets programverksamhet
 • Projektleda avgränsade satsningar när visningar och program står i fokus.
 • Upphandla och hantera löpande kontakt med nödvändig extern kompetens, såsom pedagogiska referensgrupper och liknanden.
 • Ansvara för timanställda guider och föreläsare
 • Upprätta och hantera lärarregister

Kompetens / Kvalifikationer 

 • Relevant utbildning inom museipedagogiskt utbildningsfält
 • 3- 5 års erfarenhet av museipedagogiskt arbete
 • Mycket goda kunskaper i MS Officepaketet och vana vid webbaserade bokningssystem
 • Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

 

Vill du veta mer, kontakta museichef Christina Gamstorp på 070-3992352 eller christina.gamstorp@judiskamuseet.se. Skicka din ansökan till jobb@judiskamuseet.se senast 27 juni 2018.